Създаване и формиране на цена на дизайн за уеб сайт

Този, който поръчва има право да избира дизайна на сайт. Тук се поместват фирмен стил и лого на компанията.

От изключително значение е уникалността на дизайна, а тя определя и една част от стойността му. За оригиналността над оформлението на дизайна, значение оказва времето, с което разполага специалиста. Колкото повече е то, толкова и проявената от него креативност може да е по-голяма.

Качеството на уеб дизайн се повлиява от всички изисквания на поръчителя.

Цената на дизайна за уеб варира в диапазон от 40% от цялата стойност на проекта.
Има още

Какво трябва да знаем за изработка на уеб сайт

Сред много задаваните въпроси е как да бъде създаден уеб сайт. Всички сме виждали множество такива, които не доставят полезна информация, те изискват големи разходи за поддръжка, а преработката им е двойно по-скъпо платена. Разбира се има и много полезни, актуални и посещавани, измежду стотици, хиляди сайтове. За да стане това обаче, а самият сайт да е плезен, както за собственика си, така и за потребителя в него, трябва да се съобразят някои правила.

И тук много биха си задали въпроса – Дали съществува рецепта за създаване на уеб сайт, а ние сме категорични, че такава има.
Има още